Odwiedziny grobu

cmentarz pan kwiaty

Usługę wykonujemy raz w miesiącu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Cel wizyty to złożenie hołdu zmarłemu zapalając znicz lub składając kwiaty. Grób nie jest sprzątany ani nic nie jest usuwane z nagrobka. Wykonujemy i udostępniamy dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu usługi. W ramach usługi zapalamy jeden mały znicz gratis.

Wybierz opcje z listy poniżej aby obliczyć cenę usługi: