Sprzątanie nagrobka

Usługa obejmuje usunięcie wypalonych zniczy, śmieci, suchych liści, chwastów itp., selekcję wiązanek i kwiatów. Porządkujemy teren wokół grobu, w okresie zimowym odśnieżamy pomnik. Do każdej usługi sprzątania zapalany jest jeden mały znicz gratis. Wykonujemy i udostępniamy dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu usługi.

Usługę wykonujemy raz w miesiącu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Sprzątanie grobu.

Wybierz opcje z listy poniżej aby obliczyć cenę usługi: